Jeg har politianmeldt Cato Sandstrand. Her er grunnen:

Cato Sandstrand solgte meg en iPhone 7 som viste seg umulig å føre en samtale med på grunn av skjulte feil og mangler. Han nekter å ta den tilbake, og jeg oppfatter meg dermed lurt for 2700 kroner.

Jeg anmeldte forholdet til politiet 27.2.19. Politikvinnen som tok i mot anmeldelsen leste vår finn-dialog og kalte det bedrageri.

Cato Sandstrand er ansatt i Greenbird Technology i Storgata 1, og bosatt i Ridderkleiva 71, 1386 Asker. Jeg synes det er nesten absurd at en voksen mann og familiefar med lederstilling i et teknologifirma finner det verd å risikere å gjøre seg til lovbryter for 2700 kroner. Men når det er først er slik, ønsker jeg å advare andre mot å gjøre forretninger med ham.

Her er en oppsummering av min sak:

1. Høyttaler mot øret svært lav lyd, så det er umulig å føre en samtale. Mobilen er ubrukelig med denne feilen. Feilen er konstatert på Eplehuset som en garantisak, ikke som en skade, og kan det ikke ha oppstått plutselig etter at jeg overtok. Derimot overveiende sannsynligvis at selger visste det. Utbedring koster 2300 kr, fordi skjermen må skiftes for å skifte høyttaleren. Selger kan utbedre dette på garanti, dersom han finner original kvittering. Dette kan selger fritt bruke tid på når han har hevet salget med meg. 2. Høyttaler under skurrer. Jeg mener dette reduserer verdien betydelig. Feilen konstatert på Eplehuset, også som garantisak. Usannsynlig at det har skjedd etter at jeg overtok, og har sannsynligvis vært kjent før jeg overtok. Utbedring lønner seg ikke med feil 1, men kan gå under samme garantisak, igjen dersom selgers kvittering finnes. 3. Batteri er så slitt at mobilen slår seg av i vanlig bruk, selv med fullt batteri. Jeg mener dette reduserer verdien betydelig. Slik slitasje kan ikke være min feil. Har sannsynligvis blitt merket i bruk før jeg overtok. Utbedring lønner seg ikke med feil 1, men vil lønne seg dersom 1 og 2 tas på garanti. Det virker sannsynlig at Cato Sandstrand visste at han solgte meg en iPhone med skjulte feil og mangler. Men om han ikke visste det, forventer jeg at han innrømme det når jeg påviser det. Hans stahet i å ikke ville innrømme det gjør meg bare mer sikker på at han visste han lurte meg. Uansett sitter jeg igjen med en ubrukelig mobil og et tap på 2700 kroner. Cato sitter igjen med en gevinst på 2700 kr. Er det rett og riktig?  
Annonsen der Cato Sandstrand beskriver mobilen som “hel og fin!” selv om den hadde skrap i skjermen og skjulte feil.
Min plikt som kjøper: Som selger påpeker under, så har jeg en plikt til å inspisere før jeg kjøper. Jeg gjorde en utvendig inspeksjon på stedet. Allerede her burde alarmklokkene ha ringt. I annonsen skriver Cato Sandstrand at mobilen er “hel og fin”. Det var den ikke, det var flere dype skrap i skjermen. Skrapene syntes på bildet i annonsen, men jeg antok at de var i plastfilmen, ikke i glasset, basert på teksten in annonsen. Jeg burde skjønt at Cato var en uærlig selger, og gått fra ham her. Men jeg var i beit for mobil, og lot det være. Jeg prøvde å slå mobilen på, og konstaterte at det var original skjerm, og at den tilsynelatende virket. For å finne feilen med lyden, måtte jeg ha prøvd en samtale, og det gjorde jeg ikke. Min feil her var å stole på en uærlig person som Cato Sandstrand. Igjen, det er mulig, om enn usannsynlig at han ikke visste om feilene, men jeg forventer at han tar ansvar for de når jeg påpeker de.   8.3.19. var jeg inne på jobben til Cato Sandstrand: Han jobber på Greenbird Technology https://www.greenbird.com, i Storgaten 1. Jeg fikk snakke med Cato, og konfronterte han med mobilen og min klage. Han nektet plent på at han ville heve kjøpet. Han ville ha meg med ut for å snakke med meg alene. Jeg sa jeg nekter å snakke med deg uten vitner. Jeg var rasende og snakket høylydt så alle på kontoret hørte det. Jeg fikk sagt hva jeg mente om Cato Sandstrand, og om at det er godt dokumentert av Eplehuset at mobilen var defekt da jeg fikk den. Dette gjentok jeg, og ville ikke gå, da flere av de ansatte ba meg gå. Jeg hilste på Adm Dir. Thorsten Heller. Jeg sa til han at jeg oppfatter det slik han forsvarer Cato. Han sa nei, men jeg kunne se det var ubehagelig for han. En av de begynte å filme, noe som jo var smart, det burde jeg tenkt på å gjøre selv. Jeg sa at jeg kunne tenke meg hvor mye han tjente og at han hadde brukt opp mye mer enn han skyldte meg bare på å stå å krangle. Da truet en av de meg med å kreve meg for pengene jeg kastet bort ved å oppholde de på jobben. Er det rett for voksne, profesjonelle mennesker å oppføre seg sånn? Til slutt gikk jeg uten å ha kommet noen vei.

Her følger dialogen vår på finn.no, døm selv hvem som har rett:

30.01 21:16 KB: Jeg vil gjerne kjøpe den, jeg kan komme i kveld eller i morgen. mitt mobilnr er 90989898. Cato Sandstrand: Hei, om du kommer i løpet av en time kan du komme i kveld. Litt usikker når vi er hjemme i morgen, men datteren min kan også overlevere. Jeg er i Oslo, så jeg hiver meg i bilen nå (savner mobil som jeg mistet lørdag). Men jeg trenger en adresse:-) og gjerne et mobilnr. Jeg har ikke finn-appen på reserve mobilen. Flott da er jeg på vei. 04.02 20:48 KB: Hei, ser meg dessverre nødt til å reklamere etter kjøpsloven på kjøpet av mobil, på grunn av skjulte feil og mangler. Jeg ønsker å heve kjøpet. Høyttaleren i bunnen er sprengt og har dårlig lyd. Høyttaleren til øret har nesten ikke lyd, sannsynligvis er den full av skit, kanskje ødelagt. Disse tingene er det sannsynlig at du har merket ved vanlig bruk. Til sammen kan jeg få byttet høyttalerne for kr 800. Men det alvorligste er at batteriet er så dårlig at det kuttet på en beskyttelsesfunksjon. Det er sannsynlig at du også har opplevd at mobilen bare slår seg av. Det er ikke sikkert du gikk inn i menyen for å se hvorfor, men jeg fikk en feilmelding der. Nytt batteri koster 1800 kroner. Det koster meg litt i transport å reise til Asker, så jeg ville sette pris på om vi kunne møtes i Oslo, helst denne uken. Med vennlig hilsen Ketil. Cato Sandstrand: Hei, jeg registrerer din henvendelse. Samtidig finner jeg det noe vanskelig å akseptere. Alle «feil» og «mangler» du påpeker er ting du enkelt kunne sjekke ved overtakelse. Som du vet har jeg ikke brukt telefonen selv, men jeg sjekket alle funksjoner på telefonen før jeg la den for salg og klarte ikke å registrere noen feil. Jeg sjekket dog heller ikke batterihelse da den ikke har vært merkbart dårligere enn sammenlignbare telefoner på samme alder vi har i familien. Derfor ingen grunn til å sjekke dette spesielt. Samtidig kan et batteri ta slike skader som du påpeker ved bruk av uoriginal lader eller som følge av kortslutning hvis den har vært fuktig. Dette kan også være årsak til defekte høyttalere. Jeg har sjekket med datteren min, som sier at hun aldri har opplevd feilmeldinger på batteriet. På bakgrunn av dette kan jeg ikke akseptere ditt ønske om å oppheve kjøp, men er åpen for å finne en minnelig løsning på annen måte. Mvh Cato Sandstrand Mobilen har i praksis ingen verdi, og ingen synes det er morsomt å sitte igjen med svarteper. Kan ikke du tenke deg om en gang til og svare meg i løpet av et par dager? Cato Sandstrand: Jeg ser absolutt din side i saken og jeg kan gjerne tenke litt til. Det som gjør det vanskelig for meg er at jeg hadde 3 andre interessenter, der den ene var interessert i å by over deg, men siden du var på vei for å hente holdt jeg den av da vi hadde en avtale. Jeg mener å ha solgt et produkt som var godt, men pent brukt, hel og fin og i god funksjonell stand. Jeg føler nå at jeg står i fare for å få en verdiløs telefon tilbake. For alt jeg vet har den vært utsatt for skade i ditt eie som du nå dytter over på meg? Jeg synes ikke det er noe hyggelig å bli satt i en slik situasjon og er derfor åpen for andre løsninger innenfor rimelighetens grenser, men kan nok dessverre ikke oppheve kjøpet. Mvh Cato 06.02 09:12Du virker som en hyggelig kar, og jeg takker for at vi i hvert fall har en dialog:). Men jeg kan ikke se at det du skriver taler til din fordel. Du antyder at jeg kan ha skadet mobilen, men det er umulig, siden denne typen feil oppstår over tid. Du antyder at du kunne ha solgt til en annen, til en høyere pris. Mobilen er like verdiløs, så hvorfor tenker du det hadde vært bedre hvis du hadde solgt til en annen? Det er vel heller ikke til din fordel å antyde at det var dumt av meg å være tillitsfull, fordi jeg ikke sjekket ut alle tenkelige funksjoner? Jeg måtte ut og kjøpe en annen mobil neste dag, for det ble raskt klart at jeg ikke kunne oppfatte hva motparten sa, i tillegg til at den så slo seg av. Men fordi jeg er litt konfliktsky (det er vel de fleste) tok det meg flere dager å tenke ut hva jeg skulle skrive til deg. Jeg mener allikevel du har fått klagen i rimelig tid. iPonen var verdiløs da du solgte den til meg, og du får den tilbake i samme stand. Det er du som har hatt gleden av å slite ut denne mobilen, da er det rettferdig at det er du som tar avskrivningen, i stedet for at jeg skal sitte igjen med et reelt tap. Hvis du er på jobb i Storgata 1 denne uka, så er det lettvint for meg å komme innom. Jeg foreslår at du gir meg et tidspunkt når jeg kan møte opp der eller i nærheten, så hever vi dette kjøpet uten konflikt, og med god karma for begge:) 06.02 10:17 Cato Sandstrand: Hei, som sagt både når du hentet telefonen og etterpå er jeg ikke interessert i å lure noen og har aldri blitt beskyldt for det heller. Jeg synes det likevel er vanskelig å godta ditt krav om å oppheve kjøpet da telefonen har vært i daglig bruk til en time før du hentet den og problemene du beskriver er ukjente for oss. Som sagt er jeg villig til å komme deg imøte på annen måte enn oppheving av kjøp da jeg finner det sannsynlig at skadene/feilene har dukket opp etter du overtok telefonen. Jeg klarer heller ikke å finne det rimelig at det skal koste kr. 1800,- å bytte batteri? Hos Apple koster et batteriskifte kr. 499,- utenom garanti. Da du heller ikke kan forvente at batteriet er som nytt på en over to år gammel telefon kan jeg tilby deg en prisreduksjon på kr. 300,- for å få saken ut av verden og beholde min gode karma. Eplehuset som også har verksted i kjelleren i Storgata 1 er godkjent Apple repair shop og gjør slike batteriskift på dagen. Håper du ser min side I saken og godtar mitt forslag. Mvh Cato 06.02 11:39Kan du også gå inn på innstillinger og sende meg et skjermbilde av «batterihelse» først? 07.02 10:19 (Jeg vedlegger skjermdump) Cato Sandstrand: Hei, På et utslitt batteri skal følgende melding komme opp på denne menyen. (Nederste del) Det står samtidig at telefonen er fullt brukbar. I utgangspunktet mener jeg dette må være som forventet og ser ikke helt at jeg skal kunne belastes ned noen ansvar i forhold til dette. 08.02 16:29 KB: Det var leit. Jeg har invitert til å løse dette som en reklamasjon, men du vrir deg unna ansvar, og prøver å legge skylden på meg i stedet. Jeg oppfatter nå situasjonen som at du har lurt meg, og jeg ser ikke annen mulighet enn å ta saken videre i systemet. Andre vil da få avgjøre om dette juridisk sett kan kalles svindel eller ikke. Cato Sandstrand: Hei, jeg synes det er leit at du ser slik på det. Jeg har på ingen måte holdt tilbake informasjon om tilstand på telefonen. Derimot vet jeg at jeg solgte en telefon som ikke har hatt noen problemer som har hindret daglig bruk, utover det man må kunne forvente av en brukt telefon med denne alderen da jeg leverte den. At batteritilstanden viser 80% må kunne anses som normalt. Jeg har i tillegg forsøkt å være imøtekommende ved å tilby meg å dele på kostnad for utbedring av batteriet for å tilby deg en minnelig løsning. Med dette mener jeg at jeg har forsøkt å imøtekomme din forespørsel om reklamasjon. Det jeg derimot har avvist er ditt ønske om å oppheve kjøpet. Noe jeg ikke finner hverken nødvendig eller lovhjemlet. Jeg håper du kan klargjøre for meg hva som gjør at du velger å beskylde meg for svindel og hva du forventer jeg skal gjøre for å imøtekomme deg. Vis gjerne til konkret lovbrudd for ordens skyld. Jeg har forøvrig ingen ønske om å gå noen juridiske runder på dette og opprettholder mitt tilbud om å dekke kr. 300,- av kostnaden for et nytt batteri. Mvh Cato Sandstrand 11.02 19:47 KB: Hei igjen. Jeg gikk innom Eplehuset Service i Storgaten. Der koster det 799,- å skifte batteri på en iPhone 7. https://eplehuset.no/service/service/batteribytte. De tok også en “lyd-test” med et software, og fant at begge høyttalerne er ødelagt. De sa at feil på høyttalere vil mest sannsynlig bli utbedret innenfor 5 års garanti, dersom 1) Det ikke viser seg å være intern vannskade, og 2) Jeg tar med kvittering som viser at den er kjøpt i Norge av en privatperson (=ikke firma). Har du en slik kvittering? 12.02 20:18 KB: Fant du ut om du har en kvittering? 13.02 13:03 Cato Sandstrand: Hei, jeg har lett litt nå etter kvittering og finner ikke noe. Jeg klarer faktisk ikke helt å huske om denne ble kjøpt av meg og utlegg refundert fra arbeidsgiver eller om den ble kjøpt av arbeidsgiver. Jeg skal forsøke å sende en melding til arbeidsgiver for å sjekke. Har du serienummeret på telefonen? Batteriservice skal ikke koste mer enn 499,- Serienr: DNPSGU6RHG7N 👍🏻 16.02 12:54 KB: Tenkte jeg ville oppsummere hva jeg mener, og se om du vil vurdere dette på nytt. Jeg krever pengene tilbake fordi iPhonen lider av tre alvorlige feil: 1. Høyttaler mot øret svært lav lyd, umulig å føre en samtale. Udiskutabelt at mobilen er ubrukelig med dette problemet. Problem konstatert på Eplehuset. Usannsynlig at det har skjedd etter at jeg overtok. og har sannsynligvis vært kjent før jeg overtok, men merkes ikke ved bruk av handsfree/BT. Utbedring koster 2300 kr, fordi skjermen må skiftes for å skifte høyttaleren. Kan utbedres på garanti, dersom kvittering finnes. 2. Høyttaler under skurrer. Jeg mener dette reduserer verdien betydelig, men det kan nok diskuteres. Problem konstatert på Eplehuset. Usannsynlig at det har skjedd etter at jeg overtok. og har sannsynligvis vært kjent før jeg overtok. Utbedring lønner seg ikke med feil 1, men kan også gå på garanti. 3. Batteri er slitt. Kan diskuteres om det reduserer verdien betydelig. Kan ikke være min feil. Har sannsynligvis blitt merket i bruk før jeg overtok. Utbedring koster 499,-, men utbedring lønner seg ikke med feil 1, men vil lønne seg dersom 1 og 2 tas på garanti. 28.02 14:09 Cato Sandstrand: Hei, jeg fikk en melding fra min datter om at du har sendt henne en melding? Kan du sende den til meg med en beskrivelse av din bakgrunn for denne meldingen? Jeg ber deg også slutte å bruke det telefonnummeret for kommunikasjon da hun er mindreårig og ikke har noen part i denne saken. (KB: Jeg fant nummeret som Catos på Gule sider.) KB: 19.2 var jeg innom Grønland politikammer og anmeldte deg. Tjenestekvinnen bak skranken leste nøye den siste meldingen jeg sendte deg på finn. Hun oppsummerte med at dette er bedrageri, og sa: takk for anmeldelsen, for vi kan ikke la folk få holde på sånn. Mandag kommer jeg til å kontakte din arbeidsgiver Thorsten Heller og spørre om han står på din side, eller om han vil gjøre opp for deg. Cato Sandstrand: Jeg har forøvrig innhentet pris på reparasjon av begge høyttalere og nytt batteri. Dette lar seg reparere for kr. 950,-. Jeg er fremdeles villig til å dele på denne kostnaden (som en goodwill fra min side) selv om jeg ser at skaden like godt kan være påført i ditt eie da vi aldri opplevde noen av problemene du beskriver. Jeg har også forespurt kvittering for å forsøke å få den reparert på garanti, men har ikke fått tak i den enda. Jobber fortsatt med saken. Jeg finner ingen hold i å anklage meg for bedrageri? Jeg har hele tiden forsøkt å være imøtekommende med deg, men du har kun stått på ditt og ikke vært villig til å diskutere andre løsninger. Om du kontakter min arbeidsgiver i denne forbindelse kommer jeg til å anmelde deg for ærekrenkelse, trakassering og trusler… KB: Det er ikke en trussel, det er til din informasjon, så du får mulighet til å snakke med han først. Det er ikke ærekrenkelse så lenge det jeg sier er sant. Det du kommer med, derimot, er en trussel. Cato Sandstrand: Jeg forventer i så fall at du da forholder deg til fakta og ikke gir noen insinuasjoner som viser til bedrageri da det på ingen måte er bevist noen bedragerske handlinger fra min side. I motsatt fall tolker jeg det som ærekrenkelse. Om du ønsker å benytte deg av mitt tilbud om å dekke kr. 475,- for reparasjoner som goodwill for å unngå å bruke unødig tid på denne saken ber jeg deg om å svare innen utløpet av morgendagen på dette. Forøvrig finner jeg det nødvendig å nevne at jeg som tidligere nett bestrider ditt krav om oppheving av kjøp med bakgrunn i at jeg ser det sannsynlig at skaden har oppstått/kommet til “syne” i ditt eie. Du hadde full tilgang til undersøkelse og test av alle funksjoner ved henting – noe jeg også oppfordret deg til – nettopp for å unngå en situasjon som denne. Jeg viser til kjøpsloven §20 om forundersøkelse. § 20.Kjøperens onde tro, forundersøkelse m m. (1) Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet. (2) Har kjøperen før kjøpet undersøkt tingen eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme selgerens oppfordring om å undersøke den, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende noe som han burde ha oppdaget ved undersøkelsen, med mindre selgeren har handlet grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. (3) Reglene foran gjelder tilsvarende når kjøperen før kjøpet er gitt høve til å undersøke en prøve og mangelen angår en egenskap som skulle framgå av prøven. Leverandør behøver IMEI nummer for å lete videre etter faktura. Kan du sende meg dette? Dette består av 15 siffer og begynner med 35, 01 eller 98. Du finner dette lettest ved å ringe *#06# på telefonen.

Veddha 6 GPU Mining Rig Aluminum Stackable Case Open Air Frame ETH/ZEC/Bitcoin

Bitcoin Mining on eBay:

6 GPU Mining Open Air Frame Rig Case + 4 Fans ETH ZEC Bitcoin Ethereum al

$19.99
End Date: Tuesday Dec-3-2019 23:16:16 PST
Buy It Now for only: $19.99
Buy It Now | Add to watch list

High Efficiency 2000W ATX Power Supply 8 GPU Rig ETH BTC Ethereum/Bitcoin Mining
$85.00
End Date: Wednesday Nov-27-2019 17:55:02 PST
Buy It Now for only: $85.00
Buy It Now | Add to watch list

Lastest Bitcoin Mining auctions

bitcoin mining eBay auctions you should keep an eye on:

6 GPU Mining Open Air Frame Rig Case + 4 Fans ETH ZEC Bitcoin Ethereum al

$19.99
End Date: Tuesday Dec-3-2019 23:16:16 PST
Buy It Now for only: $19.99
Buy It Now | Add to watch list

High Efficiency 2000W ATX Power Supply 8 GPU Rig ETH BTC Ethereum/Bitcoin Mining
$85.00
End Date: Wednesday Nov-27-2019 17:55:02 PST
Buy It Now for only: $85.00
Buy It Now | Add to watch list

Open Air Mining Rig Frame Case Bitcoin Magnalium Alloy For 10-12 GPU Graphics
$66.73
End Date: Monday Nov-25-2019 5:13:48 PST
Buy It Now for only: $66.73
Buy It Now | Add to watch list


Veddha 8 GPU Mining Rig Aluminum Stackable Case Open Air Frame ETH/ZEC/Bitcoin

Most popular bitcoin mining eBay auctions:

6 GPU Mining Open Air Frame Rig Case + 4 Fans ETH ZEC Bitcoin Ethereum al

$19.99
End Date: Tuesday Dec-3-2019 23:16:16 PST
Buy It Now for only: $19.99
Buy It Now | Add to watch list

High Efficiency 2000W ATX Power Supply 8 GPU Rig ETH BTC Ethereum/Bitcoin Mining
$85.00
End Date: Wednesday Nov-27-2019 17:55:02 PST
Buy It Now for only: $85.00
Buy It Now | Add to watch list


Most popular Bitcoin Mining auctions

Bitcoin Mining on eBay:

6 GPU Mining Open Air Frame Rig Case + 4 Fans ETH ZEC Bitcoin Ethereum al

$19.99
End Date: Tuesday Dec-3-2019 23:16:16 PST
Buy It Now for only: $19.99
Buy It Now | Add to watch list

High Efficiency 2000W ATX Power Supply 8 GPU Rig ETH BTC Ethereum/Bitcoin Mining
$85.00
End Date: Wednesday Nov-27-2019 17:55:02 PST
Buy It Now for only: $85.00
Buy It Now | Add to watch list